Pakalpojumi

Nodrošinam pilnvērtīgu grāmatvedības uzskaites pakalpojumu, grāmatvedības auditu un iekšējo revīziju

Monitor

Dokumentācijas apstrāde

(Ietverts līguma izcenojumā)


 • Kases dokumenti
 • Bankas dokumenti
 • Ienākošo, Izejošo pavadzīmju uzskaite
 • Automašīnu degvielas aprēķina uzskaite
 • Pamatlīdzekļu uzskaite
 • Darba algas aprēķināšana
 • Rīkojumu sastādīšana
 • Darba līgumu sastādīšana
Cog

Mēneša / ceturkšņa atskaites

(Ietverts līguma izcenojumā)


 • Debitoru, kreditoru pārskata sagatavošana
 • PVN deklerācijas un to pielikumu
  sastādīšana un iesniegšana
 • VSAOI deklerācijas iesniegšana
 • Dabas resursa nodokļa aprēķināšana,
  ceturkšņa atskaites iesniegšana
 • Akcīzes nodokļa aprēķināšana, atskaites iesniegšana
 • Statistikas atskaišu iesniegšana
Ruler

4 operatīvās bilances gadā

(papildus izcenojums)

Camera

Grāmatvedības organizācijas metodikas sastādīšana

(papildus izcenojums)

Camera

Gada pārskata, to pielikumu, UIN deklarācijas sastādīšana

(papildus izcenojums)

Camera

Uzņēmuma iekšējās revīzijas veikšana

(papildus izcenojums)

Jaunumi

Nodokļi, kuri mūs sagaida sākot ar 2018. gadu:

Kāda minimālā alga mūs sagaida:


2017. gads 380
2018. — 2020. gads 430

Diferencētais neapliekamais minimums:


2018. gads 200
2019. gads 230
2020. gads 250

Neapliekamis minimums pensijām:


2017. gads 235
2018. gads 250
2019. gads 270
2020. gads 300

Diferencētais neapliekamais minimums:


Ienākumu daļai līdz 20 000
 • piemērota 20% IEDZ IEN likme (Izņemot šā likuma panta 9.pantā minētos neapliekamos ienākumus)
Ienākumu daļai līdz 20 000 — 55 000
 • piemērota 23%
  IEDZ IEN
  nodokļa likme
Ienākumu daļai virs 55 000
 • piemērota 31,40%
  IEDZ IEN
  Nodokļa likme

Atvieglojumi par apgādājamo:


2017. gads 170
2018. gads 200
2019. gads 230
2020. gads 250

VSAOI 35,09%

Tiek ieviests 1% veselības nodoklisDarba ņēmējs 11%
Darba devējs 24,09%

Pašnodarbinātajiem:Līdz 50 EUR gadā 0%
Līdz 430 EUR mēnesī vismaz 5%
Virs 430 EUR mēnesī 32,13%
no brīvi izvēlēta ienākuma, bet vismaz no 430 EUR.
Plus 5% no starpības strap izvēlēto un faktiskajiem ienākumiem.

Pašnodarbinātie veic obligātas iemaksas pensiju apdrošināšanai, 5% apmērā:
a) Ja pašnodarbināto ienākumi sasniedz vai pārsniedz MK noteikto obligāto iemaksu minimālo apmēru – reizi ceturksnī veic obligātās iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai;
b) Ja pašnodarbināto ienākumi nesasniedz MK noteikto obligāto iemaksu minimālo apmēru – reizi ceturksnī veic obligātās iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai.

Nodoklis no dividendēmDividendes, kuras uzņēmuma ienākuma nodokļa maksātājs izmaksā no peļņas, kas radusies līdz 2017. gada 31. decembrim, 2018. un 2019. gadā piemēro Iedzīvotāju Ienākuma nodokļa likmi 10% apmērā.

Uzņēmuma ienākuma nodoklisUIN nepiemēros reinvestētai peļņai, sadalītai peļņai (dividendēm), un ar saimnieciko darbību nesaistītām izmaksām tiks piemērots 20% UIEN.
No 2018. gada 1. jūlija nebūs vairs jāmaksā UIEN avanss, UIN deklarācija būs iesniedzama līdz nākošā mēneša 20. datumam. Aizdevumi saistītām personām.
Aizdevums, kas izniegts saistītai personai būs uzskatāms par nosacītu peļņas sadali, apliekams ar UIN.

Attaisnotie izdevumi


Medicīna

Izglītība

Bērnu interešu izglītība

Mēs būsim tiesīgi atgūt 20% no attaisnotajiem izdevumiem, bet ne vairāk kā 600 EUR gadā katram ģimenes loceklim.


Pensiju fondi, uzkrājošā apdrošināšana


nedrīkst pārsniegt 10% no apliekamā ienākuma*
*ne vairāk kā 4000 EUR gadā

Mikrouzņēmuma nodokļa likumsMaksimālais gada apgrozījums nedrīkst pārsniegt

40 000

Fiziskā persona varēs tikt nodarbināta tikai vienā uzņēmumā.

PVNReģistrācijas slieksnis PVN maksātāja reģistrā būs

40 000

(apgrozījums gadā)

Noteiktas jaunas nozares reversā PVN piemērošanai:

Būvniecības pakalpojumiem un būvizstrādājumu piegādei;

Metālizstrādājumu piegādei un ar to saistītiem pakalpojumiem;

Sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektroniskās aparatūras piegādei;

Paredzētas izmaiņas PVN 1 pārskatā 1 daļā atsevišķi norāda preču pakalpojuma vērtību bez nodokļa 150 euro vai vairāk (līdz šim 1430 EUR).

Par Mums

SIA GDV Grāmatvedība dibināta 2008. gadā ar mērķi palīdzēt ietaupīt Jūsu laiku darbā ar grāmatvedības dokumentu plūsmu.


Esam ģimenes uzņēmums, kurā esam centušies izveidot vienotu grāmatvedības pakalpojuma zināšanu kopumu, kopā saliekot gaidu gaitā iegūtās zināšanas.


Viens no mums 2007. gadā absolvējis RSEBAA iegūstot Maģistra grādu Uzņēmējdarbības vadībā, Abi esam ieguvuši augstāko izglītību LU Ekonomists – grāmatvedis.


Mums ir vairāk kā divdesmit gadu darba pieredze tirdzniecības, ražošanas un pakalpojumu sniedzēju uzņēmumos.


Būsim priecīgi Jūs redzēt pie sevis!

Grāmatvedība Tukumā
Grāmatvedība Tukumā

Grāmatvedība ir process, kas nosaka, mēra un dara zināmu finansiālo informāciju, lai dotu iespēju šīs informācijas lietotājiem pieņemt lēmumus un spriedumus.

Kontakti

Loading map...

SIA "GDV Grāmatvedība"

Reģ. Nr. LV40103202976

Juridiskā adrese:

Estrādes iela 23, Tukums, LV-3101

Biroja adrese:

Raudas iela 4, Tukums, LV-3101

Mob. tālr.:

+371 26480790

e-pasts:

gdvgramatvediba@online.lv, gdvgundars@online.lv

Auto stāvvieta ēkas pagalmā - iebraukšana no Raudas ielas, vai novietojiet auto pie lielveikala - apvienojot mūsu apmeklējumu ar nepieciešamo iepirkumu

Grāmatvedība Tukumā